Спілка нечуючих юристів / Union of the Deaf Lawyers
Ми раді вітати Вас на інформаційно-правовому сайті "Спілка нечуючих юристів / Union of the Deaf Lawyers" (Kyiv, Ukraine). Цей сайт для всіх, хто цікавиться питаннями права людей з інвалідністю зі слуху в Україні. (Сайт створено 19.I.2007 та поновлено сторінку 30.03.2013)
ЛАСКАВО ПРОСИМО НА САЙТ !
Середа, 21.11.2018, 02:27
Меню сайту
Категорії розділу
Спілка [45]
Правові новини [144]
Правознавство [124]
Адвокатура [88]
Кримінал [80]
Консультація [42]
Країна глухих [85]
Адміністратор [10]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

free web counter
Посилання
Події
Кіно з субтитрами
Довідник
 
Головна » 2016 » Травень » 8 » Новий порядок забезпечення інвалідів автомобілями (1 частина) (Повний текст)
19:08
Новий порядок забезпечення інвалідів автомобілями (1 частина) (Повний текст)

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. №999
(в редакції постанови від 20.04.2016, №313)


ПОРЯДОК
забезпечення інвалідів автомобілями

Загальна частина
1. Цей  Порядок  визначає  механізм  забезпечення  легковими автомобілями, зазначеними в абзаці шостому статті 1 Закону України "Про  автомобільний  транспорт" (далі - автомобіль)
інвалідів,   зокрема   дітей-інвалідів,  які  мають  право  на  їх отримання  безоплатно  або  на  пільгових  умовах,  є  громадянами України  і  місце  проживання  яких  зареєстровано  (далі - місце реєстрації) в Україні в  установленому  законодавством порядку.
Для забезпечення автомобілями діти-інваліди беруться на облік після досягнення ними п'ятирічного віку.
Забезпечення  автомобілями  інвалідів  за  місцем  реєстрації здійснюється Міністерством соціальної політики   Автономної Республіки  Крим, відповідними структурними підрозділами обласних, Київської та  Севастопольської  міських держадміністрацій (далі - головні управління соціального захисту) або управліннями виконавчої дирекції  Фонду  соціального  страхування від нещасних випадків  на  виробництві  та  професійних  захворювань  України в Автономній  Республіці  Крим,  областях,  мм. Києві та Севастополі (далі - управління виконавчої дирекції).
Інваліди,  які проживають  в установах соціального обслуговування  на  повному  державному утриманні, автомобілями не забезпечуються.  У  разі  влаштування  інваліда, який забезпечений автомобілем,  на проживання до установи соціального обслуговування автомобіль, отриманий інвалідом, законним представником недієздатного  інваліда,  дитини-інваліда через головне управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції, повертається  цьому  головному управлінню або управлінню у повному комплекті  для  реалізації в установленому порядку. У такому разі інваліди  знімаються  з  обліку.
2. Фінансування витрат,  пов'язаних з отриманням  автомобілів та підготовкою їх до експлуатації, здійснюється:
-для осіб,  інвалідність  яких пов'язана з трудовим каліцтвом, що настало від нещасного випадку на виробництві  або  професійного захворювання  (далі - інваліди унаслідок трудового каліцтва), - за рахунок  коштів,  передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування  від  нещасних  випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд соціального страхування);
-для інших інвалідів - за рахунок коштів,  передбачених на  цю мету  у державному бюджеті, та інших не заборонених законодавством джерел.
Автомобілі   для інвалідів унаслідок трудового  каліцтва придбаваються  Фондом соціального страхування та  видаються управліннями  виконавчої  дирекції.
Особи, інвалідність яких настала унаслідок нещасних  випадків невиробничого характеру,  забезпечуються автомобілями на загальних підставах за рахунок коштів державного бюджету.
Мінсоцполітики  за  передбаченою законом про Державний бюджет України  на  відповідний  рік бюджетною програмою для фінансування забезпечення  інвалідів автомобілями перераховує кошти на рахунок, відкритий   органами Казначейства Фонду соціального  захисту інвалідів.
Кошти з інших не заборонених законодавством  джерел перераховуються  безпосередньо  виконавцю  відповідно до укладених угод.
Закупівля   робіт і послуг з  виготовлення і поставки автомобілів за  рахунок  державних  коштів  здійснюється  Фондом соціального  захисту  інвалідів  та Фондом соціального страхування відповідно  до законодавства.
Оплату робіт з виготовлення і поставки  автомобілів  здійснює Фонд соціального захисту інвалідів та Фонд соціального страхування в  установленому  законодавством  порядку.
Складення і подання  фінансової  звітності  про  використання бюджетних  коштів,  а  також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
3. Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є заява, документи, зазначені  у  пункті  34  цього  Порядку,  та висновок обласної,  центральної  міської  у  мм. Києві та Севастополі, республіканської  в  Автономній  Республіці Крим медико-соціальної експертної комісії (далі - відповідно облМСЕК,  ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність   в інваліда медичних показань для  забезпечення автомобілем і наявність або відсутність протипоказань до керування ним  залежно  від  умов  забезпечення  автомобілем,  зазначених  у пунктах  29-31  цього Порядку.
Незалежно від медичних показань мають право  на  забезпечення автомобілями:
-інваліди I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС  та  потерпілих  від  Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян,  які брали участь у ліквідації  інших ядерних  аварій та випробувань,  у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
-інваліди війни I групи по зору або без обох рук;
-інваліди з куксами обох ніг і рук.
Крім  того,  інвалід або член його сім'ї, який зареєстрований за  місцем реєстрації інваліда і  якому  передається  право користування   автомобілем, законний  представник  недієздатного
інваліда,  дитини-інваліда,  інша  особа, якій  передається право користування автомобілем (для інвалідів війни та інвалідів I групи з  числа  учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та  потерпілих  від  Чорнобильської  катастрофи,  щодо  яких встановлено причинний зв'язок  інвалідності  з  Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та   випробувань,  у  військових  навчаннях  із застосуванням  ядерної  зброї (категорія 1) та яка зареєстрована в одному  населеному  пункті  з  інвалідом,  подає копію посвідчення водія на  право  керування  автомобілем  відповідної  категорії.
Перелік медичних   показань для забезпечення інвалідів автомобілями затверджується МОЗ.
До  членів  сім'ї  інваліда належать громадяни України, які проживають  разом з ним, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права  та обов'язки  на підставі  шлюбу, кровного  споріднення, усиновлення, опіки або  піклування  над неповнолітніми дітьми, а також на  інших  підставах, які  не заборонені  законом  і  не суперечать моральним засадам суспільства, та місце проживання яких зареєстровано  в  Україні  в установленому законодавством порядку.
4. Розподіл  автомобілів,  придбаних для інвалідів за рахунок коштів,  зазначених у пунктах 2 і 18 цього  Порядку,  здійснюється відповідно головними управліннями соціального захисту і управліннями виконавчої дирекції у такому співвідношенні:
1) 50 відсотків - особам,  що  мають право  на  першочергове забезпечення автомобілями;
2) 30  відсотків - особам, що мають право на позачергове забезпечення автомобілями;
3) 20  відсотків - особам усіх інших категорій, що забезпечуються автомобілями у порядку загальної черги.
У разі  відсутності  на  обліку для забезпечення автомобілями (далі - облік) інвалідів,  зазначених у підпункті  1,  автомобілі розподіляються серед інвалідів,  зазначених у підпунктах 2 і 3, у співвідношенні відповідно 60 і 40 відсотків.
Рішення про  розподіл  автомобілів та забезпечення ними інвалідів  затверджуються  наказами головних управлінь соціального захисту,  а  у  разі придбання автомобілів за рахунок коштів Фонду соціального  страхування - наказами управлінь виконавчої дирекції.
5.  На облік беруться і забезпечуються автомобілями інваліди, які:
-не мають в особистому   користуванні   автомобільного транспортного  засобу,  зазначеного  в  абзаці четвертому статті 1 Закону  України  "Про  автомобільний  транспорт" (крім причепів,  напівпричепів), у тому числі придбаного за власні кошти або  отриманого  через  головне управління соціального захисту або управління  виконавчої  дирекції, що перебував в експлуатації менш як 10 років (крім випадків, передбачених пунктом 8 цього Порядку);
-протягом семи років перед  взяттям  на  облік  і  за  час перебування на  обліку  не  отримували  автомобіль  як  благодійну допомогу або протягом  цього  часу  не  реєстрували  придбаний автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж п'ять років.
Діти-інваліди, недієздатні інваліди беруться на  облік,  якщо їхні  законні  представники  мають  підстави,  зазначені в абзацах другому і третьому цього пункту.
Для  взяття  на  облік та забезпечення автомобілем відповідні структурні підрозділи районних держадміністрацій,  виконкоми міської,   районної  у  місті  ради  (далі - районні  управління соціального захисту) або управління виконавчої дирекції надсилають запит  до відповідного підрозділу МВС для отримання відомостей про реєстрацію  на ім'я інваліда, законного представника недієздатного інваліда,  дитини-інваліда автомобіля протягом останніх семи років перед  взяттям  на  облік  і за час перебування на обліку.
Якщо протягом  часу  перебування  на  обліку  інвалід втратив підстави, зазначені у цьому пункті, він знімається з обліку.
Не береться на облік інвалід,  який  має  відповідні  медичні показання  для  забезпечення  автомобілем  з  ручним керуванням та протипоказання до керування автомобілем,  у разі відсутності члена сім'ї,  який  зареєстрований за місцем реєстрації інваліда і якому інвалід  міг  би  передати право користування автомобілем.
Якщо під час перебування на обліку в сім'ї інваліда відбулися зміни, що призвели до відсутності члена сім'ї, який зареєстрований за  місцем  реєстрації  інваліда  і  якому інвалід міг би передати право  користування автомобілем, виникли інші причини, з яких член сім'ї  інваліда не може керувати автомобілем, інвалід знімається з обліку  протягом  шести  місяців  після встановлення такого факту.
5-1. У разі коли за час перебування на обліку інваліда, який не  має права на передачу користування автомобілем члену сім'ї (за умови  взяття  його  на облік до набрання чинності цього Порядку), автомобіль визначеної згідно з висновком облМСЕК  (ЦМСЕК,  КрМСЕК) моделі   знято з виробництва,  такий  інвалід  забезпечується автомобілем із звичайним керуванням з правом передачі користування автомобілем  члену сім'ї, який зареєстрований за місцем реєстрації інваліда.
6. Інвалід,  законний  представник  недієздатного  інваліда, дитини-інваліда отримує автомобіль на десятирічний строк без права продажу,  дарування,  передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі. Після  закінчення   зазначеного строку інвалід  може користуватися  таким автомобілем до отримання нового або повернути його   головному  управлінню соціального  захисту чи управлінню виконавчої дирекції на умовах згідно з пунктом 14 цього Порядку.
Датою  забезпечення  автомобілем  вважається  день отримання його  інвалідом,  законним  представником  недієздатного інваліда, дитини-інваліда на  підставі  акта  приймання-передачі, виданого дилером  підприємства  -  постачальника автомобілів для інвалідів.
7. Інвалід може мати в своєму користуванні  лише  один автомобіль, отриманий через головне управління соціального захисту за  рахунок  коштів  державного та  місцевих  бюджетів  або через управління  виконавчої  дирекції за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування.
8.  Інвалід  може бути достроково взятий на облік на підставі рішення  головного управління соціального захисту за погодженням з Мінсоцполітики,  а  інвалід  унаслідок  трудового  каліцтва  -  за рішенням  правління  Фонду соціального страхування у разі:
-викрадення автомобіля, якщо протягом року з моменту оголошення  про розшук автомобіль не знайдено,  що підтверджується довідкою, виданою підрозділом МВС;
-неможливості відновлення автомобіля та непридатності його для подальшої експлуатації внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася не з вини інваліда або особи,  яка керувала автомобілем  у присутності інваліда, або нещасного випадку чи стихійного лиха, що підтверджуються відповідними довідками,  виданими підрозділами МВС чи  ДСНС.
9. У  разі  коли в сім'ї  є  два і більше  інвалідів,  що перебувають на обліку,  позачергово виділяється один автомобіль  з подальшим зняттям їх із черги. При цьому один з інвалідів на вибір (за згодою інших) забезпечується автомобілем на більш вигідних для нього умовах (безоплатно або з оплатою 7 відсотків вартості), якщо один з членів сім'ї має право на забезпечення автомобілем на таких самих умовах.
Якщо  один  з  членів  сім'ї,  що складається з двох і більше інвалідів,  перебуває  на обліку за умови передачі   права користування автомобілем іншому члену сім'ї, така  сім'я забезпечується  автомобілем тієї модифікації, що відповідає медичним показанням  члена  сім'ї,  якому  буде  передано  право користування  автомобілем відповідно  до цього Порядку.
10. Підприємство-постачальник через дилерську мережу здійснює підготовку автомобілів  до експлуатації  і  видає  їх інвалідам, законним  представникам  недієздатних  інвалідів,  дітей-інвалідів згідно  з  наказом  головного  управління  соціального захисту про розподіл  автомобілів  та забезпечення ними інвалідів, а інвалідам унаслідок  трудового каліцтва - згідно  із  наказом  управління виконавчої дирекції.
11. Головні управління соціального захисту організовують  для інвалідів  (крім  інвалідів унаслідок трудового каліцтва) навчання водінню автомобіля у навчальних закладах будь-якої форми власності за  наявності  в них ліцензії на такий вид діяльності, отриманої в установленому порядку, за рахунок коштів від реалізації повернутих автомобілів,  перерахованих  відділенням Фонду соціального захисту інвалідів. З  цією  метою  укладається  тристоронній  договір  на проведення  навчання  водінню  автомобіля,  а головні  управління соціального захисту   передають  відділенням Фонду соціального захисту  інвалідів  заяви  інвалідів на навчання та завірені копії таких  документів:
-висновків облМСЕК  (ЦМСЕК,  КрМСЕК) про встановлення медичних показань для забезпечення автомобілем і відсутність протипоказань до керування ним;
-підтвердження про перебування інвалідів на обліку;
-пенсійних посвідчень  або  посвідчень  отримувачів  державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;
-довідки про реєстрацію місця проживання.
Згідно з укладеним договором навчальний  заклад  надає  Фонду соціального  захисту  інвалідів  відповідні  документи  на  оплату навчання.
Навчальний заклад надсилає відповідному головному  управлінню соціального захисту  та  відділенню  Фонду  соціального  захисту інвалідів підтвердження про видачу інваліду документа про проходження навчання.
Навчання водінню  автомобіля інвалідів унаслідок трудового каліцтва організовується та оплачується відповідними  управліннями виконавчої дирекції.
Навчання водінню   автомобіля  інвалідів  за  рахунок  коштів державного  бюджету  або  коштів  Фонду  соціального страхування проводиться один раз з оплатою виходячи із середньої його вартості у відповідному регіоні,  мм. Києві та Севастополі, яка  не  може перевищувати двох  з  половиною  розмірів  мінімальної заробітної плати.
Навчання водінню автомобіля члена  сім'ї,  якому  передається право користування ним, законного представника  недієздатного інваліда,  дитини-інваліда  здійснюється  за власні кошти.
12.  Реєстраційні  документи  на автомобіль оформлюються на інвалідів, а недієздатним інвалідам і  дітям-інвалідам - на їх законних представників.
У реєстраційних  документах  на  автомобіль  підрозділом  МВС робиться  позначка про видачу  автомобіля  головним  управлінням соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції,  а  також про заборону відчуження автомобіля та передачі права користування ним  без  дозволу  головного  управління  соціального  захисту або управління  виконавчої  дирекції.
У  реєстраційних  документах  робиться  позначка про передачу права  користування  автомобілем  члену  сім'ї,  іншій особі, якій передається право користування автомобілем (для інвалідів війни та інвалідів I групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС та  потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо   яких встановлено причинний  зв'язок інвалідності з Чорнобильською  катастрофою,  а також громадян, які брали участь у ліквідації  інших  ядерних  аварій  та  випробувань,  у військових навчаннях  із  застосуванням  ядерної  зброї  (категорія  1).  Для інвалідів  війни та інвалідів I групи з числа учасників ліквідації наслідків   аварії   на   Чорнобильській  АЕС  та  потерпілих  від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності  з  Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали  участь  у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1), передача права користування автомобілем дозволяється не більше ніж двом  членам  сім'ї.
Реєстраційні  документи  на  автомобіль,  яким забезпечується сім'я,  що складається з двох і більше інвалідів,  оформлюються на одного  з інвалідів.  Одночасно в цих документах робиться позначка про можливість користування автомобілем іншим  інвалідом  з числа членів сім'ї, що  перебував  на  обліку  як  сім'я,  за  умови відсутності   у  нього  протипоказань  до  керування  автомобілем.
Строк, на який  передається  право  користування  автомобілем члену сім'ї інваліда, встановлюється у реєстраційних документах на автомобіль з дозволу головного управління соціального захисту  або управління  виконавчої  дирекції  виходячи  з  обставин конкретної сім'ї  інваліда,  дитини-інваліда.
13. Інвалід або член сім'ї, якому передано право користування автомобілем, законний представник недієздатного   інваліда, дитини-інваліда отримує автомобіль особисто.
14. Заміна автомобілів, отриманих  інвалідами,  законними представниками недієздатних інвалідів,  дітей-інвалідів  через головні  управління  соціального захисту або управління виконавчої дирекції, яким групу інвалідності  встановлено  безстроково, провадиться  на  підставі  заяви  інваліда, законного представника недієздатного  інваліда,  дитини-інваліда після  закінчення десятирічного  строку  експлуатації  на  підставі  раніше виданого висновку  облМСЕК  (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність медичних показань для  забезпечення  автомобілем  без  повторного медичного огляду з обов'язковим  урахуванням висновку лікувально-профілактичного закладу про  спроможність інваліда керувати автомобілем на момент прийняття  рішення  про  забезпечення  автомобілем (крім випадків, передбачених пунктом 24-1 цього Порядку).
Для вирішення питання про заміну  автомобіля  інваліди  (крім тих,  кому  групу  інвалідності встановлено безстроково) проходять повторний  огляд  в облМСЕК  (ЦМСЕК,  КрМСЕК)  після закінчення встановленого строку експлуатації автомобіля.
Якщо раніше  інваліду  були встановлені медичні показання для забезпечення автомобілем відповідної модифікації або мотоколяскою, які  на  даний  час  не  виготовляються  вітчизняними виробниками, інвалід підлягає  повторному  медичному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) для підтвердження наявності  медичних  показань  для забезпечення  автомобілем  іншої  модифікації з тих, якими головні управління  соціального захисту або управління виконавчої дирекції забезпечують  інвалідів.
Якщо  інвалід  протягом  шести місяців з дня повідомлення про необхідність   здійснення  повторного  огляду  для  підтвердження наявності  медичних показань не проходить такий огляд в облМСЕК (ЦМСЕК,  КрМСЕК) без  поважних  причин,  він знімається з обліку.
У разі  заміни  автомобіля  інвалід  або член сім'ї,  якому передано  право  користування  автомобілем,  законний  представник недієздатного  інваліда,  дитини-інваліда на  підставі  письмової довідки  головного  управління  соціального захисту або управління виконавчої  дирекції,  форма  якої  затверджується Мінсоцполітики, знімає  автомобіль  з обліку  в  підрозділі  МВС за  місцем його реєстрації  (номерні  знаки і реєстраційні документи здаються до підрозділу МВС).  Після  цього  інвалід,  законний  представник недієздатного  інваліда,  дитини-інваліда  повертає  придатний  до подальшої  експлуатації  автомобіль,  що перебував у користуванні, головному  управлінню  соціального захисту, що забезпечує інваліда новим  автомобілем,  а  інвалід  унаслідок  трудового  каліцтва  - управлінню  виконавчої  дирекції.
У разі коли під  час  технічного  огляду  автомобіль  визнано непридатним  для  подальшої експлуатації,  інвалід або член сім'ї, якому    передано   право   користування   автомобілем,   законний представник    недієздатного    інваліда,   дитини-інваліда   здає автомобіль на  підприємство,  що  здійснює заготівлю та переробку металобрухту.
Якщо під час технічного огляду  автомобіль,  що  був у користуванні  десять  років,  визнано  придатним   для   подальшої експлуатації, ним  може  бути  забезпечений  безоплатно  або  на пільгових  умовах  за  умови  письмової згоди інший інвалід, дитина-інвалід, що  перебуває  на обліку,  з урахуванням оціночної вартості автомобіля на день передачі,  що визначається  відповідно до  Закону України "Про оцінку майна,  майнових прав та професійну оціночну  діяльність  в  Україні" та відповідних нормативно-правових актів  з оцінки майна.  У такому разі інвалід, дитина-інвалід не  знімається  з  обліку і може користуватись автомобілем  до отримання  нового.
Кошти,  отримані  за автомобілі, що перебували у користуванні інвалідів, законних представників недієздатних   інвалідів, дітей-інвалідів,  зараховуються  до державного бюджету на рахунки, відкриті  в  органах Казначейства, а у разі повернення автомобілів інвалідами  унаслідок  трудового каліцтва - на рахунки відповідних управлінь  виконавчої  дирекції.
Отриманий від  підприємства, що здійснює заготівлю  та переробку  металобрухту,  документ  про  здачу автомобіля інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда подає головному  управлінню  соціального  захисту, а  інвалід унаслідок трудового каліцтва - відповідному управлінню виконавчої дирекції.
15. За  рішенням  головного  управління  соціального  захисту або  управління  виконавчої дирекції інвалід, законний представник недієздатного інваліда, дитини-інваліда може повернути автомобіль, що  перебував у його  користуванні,  незалежно  від  строку експлуатації  автомобіля  у  повному  комплекті  та в задовільному технічному  стані  без права взяття на облік протягом 10 років від дня отримання повернутого автомобіля.
У  такому  випадку  головне управління соціального захисту чи управління виконавчої  дирекції  повертає  інваліду,  законному представнику недієздатного інваліда, дитини-інваліда  суму, сплачену  за автомобіль,  згідно з його оціночною вартістю на день прийняття  рішення  про  повернення  коштів.
У разі влаштування інваліда, дитини-інваліда на проживання до установи  соціального  обслуговування  на повне державне утримання інваліду,  законному представнику  недієздатного інваліда, дитини-інваліда  повертається  сума,  сплачена  ним за автомобіль, згідно  з  його  оціночною  вартістю на день прийняття рішення про влаштування  до  зазначеної установи.
16.  Інваліду,  законному представнику недієздатного інваліда чи  дитини-інваліда автомобіль, виданий безоплатно чи на пільгових умовах,  за їх бажанням може бути безоплатно переданий у власність після  закінчення  10-річного  строку  експлуатації.  Після смерті інваліда,  дитини-інваліда  такий  автомобіль може бути безоплатно переданий  у  власність  члену його (її) сім’ї (за бажанням такого члена  сім’ї),  який  на час смерті інваліда були зареєстровані за місцем реєстрації інваліда, дитини-інваліда.
Автомобіль, строк  експлуатації  якого  від  5  до 10 років, залишається безоплатно члену сім'ї,  який на час  смерті  інваліда був зареєстрований за  місцем реєстрації інваліда  і середньомісячний  сукупний  дохід сім'ї якого за шість місяців, що передують  дню смерті інваліда, не перевищує прожиткового мінімуму для сім'ї. Середньомісячний сукупний дохід визначається відповідно до Методики  обчислення  сукупного доходу  сім'ї  для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої Мінсоцполітики.
Автомобіль, строк експлуатації якого менше ніж 10 років (крім випадку,  зазначеного в абзаці другому цього пункту), після смерті інваліда  залишається  у  користуванні  його  сім'ї,  якщо в ній є інвалід, який:
-мав підстави  для  забезпечення  автомобілем  на  час  смерті інваліда або протягом не більше 6 місяців з дня його смерті;
-був  зареєстрований  на  час  смерті  інваліда за місцем його реєстрації;
-не має іншого  автомобіля,  у тому  числі  отриманого  через головне  управління  соціального захисту або управління виконавчої дирекції.
Перереєстрація автомобіля на ім'я  інваліда  з  числа  членів сім'ї,  законного представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда проводиться підрозділом  МВС  протягом  10  діб  з моменту  визначення  особи,  що  буде  експлуатувати автомобіль на законних підставах,  шляхом видачі письмової довідки,  форма  якої затверджується Мінсоцполітики. До визначення такої особи автомобіль  перебуває  на  зберіганні  у  членів  сім'ї  померлого інваліда, а у разі  їх  відсутності  повертається  головному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції. Довідка  видається  інваліду, законному представнику недієздатного інваліда,   дитини-інваліда   головним управлінням   соціального захисту, в якому інвалід перебував на обліку, а інваліду внаслідок трудового каліцтва - відповідним управлінням виконавчої дирекції.
Член сім'ї померлого інваліда,  який є також  інвалідом,  має право  повторно  стати  на облік,  але не раніше закінчення строку експлуатації автомобіля, отриманого за життя інвалідом чи законним представником недієздатного інваліда, дитини-інваліда.
Іншому члену сім'ї померлого інваліда, який зареєстрований за місцем  реєстрації  інваліда, автомобіль, строк експлуатації якого менше  ніж  10 років, залишається у разі сплати ним протягом шести місяців  з  дня  смерті інваліда до державного бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства, а членом сім'ї померлого інваліда внаслідок  трудового  каліцтва  - на рахунки відповідних управлінь виконавчої  дирекції  вартості  автомобіля з урахуванням розрахункової  суми  для  викупу  автомобіля та суми, сплаченої за нього інвалідом.
Розрахункова сума для викупу автомобіля визначається головним управлінням соціального  захисту або  управлінням  виконавчої дирекції з урахуванням зносу автомобіля 0,84  відсотка  за  кожний повний  місяць  або  10  відсотків  за кожний повний рік.  Під час розрахунку неповний місяць користування автомобілем (незалежно від кількості  днів)  зараховується як повний місяць.  За результатами розрахунку   складається  довідка-рахунок  за    формою,  що затверджується Мінсоцполітики.
В іншому разі автомобіль,  строк експлуатації якого менше ніж 10  років,  повертається   (вилучається)   головному, районному управлінню  соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції у повному комплекті.
Якщо померлий  інвалід  був  забезпечений  автомобілем на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості), його спадкоємцю за  заявою  повертається  сума,  що  була  сплачена  інвалідом  за автомобіль, згідно з оціночною вартістю автомобіля на день подання заяви, визначеною за рахунок коштів спадкоємця.
У разі коли  інвалід,  що  був  забезпечений  автомобілем  на пільгових умовах (за 7 або 30 відсотків вартості),  на день смерті не зареєстрував його в установленому порядку,  сума,  сплачена ним за  автомобіль,  повертається  його  спадкоємцю згідно з оціночною вартістю автомобіля.
Інвалід, який забезпечується автомобілем, що  був у користуванні, на пільгових  умовах  (за 7 або  30  відсотків вартості),  сплачує за автомобіль суму  згідно  з  його  оціночною вартістю.
Автомобіль, отриманий   інвалідом, законним представником недієздатного інваліда,  дитини-інваліда, вилучається відповідними органами  державної виконавчої служби за рішенням суду за поданням головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції.
Спори про  частку  в спільній власності членів сім'ї інваліда щодо автомобіля  або  суми,  сплаченої  за  нього,  вирішуються  в судовому порядку.
17. У  разі  виїзду  інваліда,  який отримав автомобіль через головне  управління  соціального захисту або управління виконавчої дирекції, на постійне проживання за межі України інвалід, законний представник  недієздатного  інваліда, дитини-інваліда зобов'язаний повернути  автомобіль головному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції у повному комплекті.
18. У разі повернення автомобіля  головному  управлінню соціального захисту або  управлінню  виконавчої  дирекції  він підлягає  зняттю  з  обліку  в  підрозділі  МВС за місцем його реєстрації на підставі довідки,  форма  якої  затверджується Мінсоцполітики (номерні знаки і реєстраційні документи здаються до підрозділу МВС).
Повернутий головному управлінню соціального  захисту  або управлінню  виконавчої  дирекції  автомобіль  підлягає  технічному огляду в установленому порядку для визначення його придатності для подальшої  експлуатації,  ступеня  зношення та оціночної вартості.
Автомобілі, придатні для подальшої експлуатації,  за рішенням головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції  пропонуються  інвалідам  (за  письмовою згодою інваліда, законного представника  недієздатного інваліда,  дитини-інваліда) для   використання протягом  строку,  визначеного  з урахуванням фактичного  ступеня  зношення  автомобіля.  Забезпечення інвалідів такими  автомобілями  здійснюється  у  порядку черговості.
Непридатні для  подальшої  експлуатації  автомобілі  здаються головними, районними   управліннями   соціального   захисту або управліннями  виконавчої  дирекції  підприємствам,  що  здійснюють заготівлю та переробку металобрухту.
Інваліди (крім інвалідів унаслідок  трудового  каліцтва),  що забезпечуються  автомобілями  на  пільгових  умовах  (за  7 або 30 відсотків  вартості), перераховують кошти до державного бюджету на рахунки,  відкриті в органах Казначейства, а інваліди внаслідок трудового  каліцтва,  що  забезпечуються автомобілями на пільгових умовах  (за 7 відсотків  вартості),  - на рахунки  відповідних управлінь  виконавчої  дирекції.
Перераховані за   автомобілі   кошти  (7 або 30  відсотків вартості) використовуються на придбання автомобілів для інвалідів.
Кошти  за повернуті (вилучені) головним, районним управлінням соціального  захисту  автомобілі,  а також сплачені членами сімей померлих  інвалідів  за  залишені  їм  автомобілі зараховуються до державного  бюджету на рахунки, відкриті в органах Казначейства, а за автомобілі,  повернуті  (вилучені)  управлінням  виконавчої дирекції,  - на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції.
Кошти, сплачені  членами сімей померлих інвалідів за залишені їм  автомобілі,  та  кошти  за  повернуті  (вилучені)   автомобілі використовуються для:
-навчання інвалідів керувати автомобілем;
-зняття автомобілів з обліку в підрозділах МВС;
-визначення придатності автомобілів для подальшої експлуатації та  їх  оціночної  вартості;
-переобладнання автомобілів  на іншу  модифікацію  згідно з висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК);
-транспортування автомобілів  до місць зберігання  вилучених автомобілів  або до підприємств,  що  здійснюють  заготівлю   та переробку  металобрухту,  проводять  технічний огляд та експертизу оціночної  вартості  автомобілів;
-оренди місць для зберігання вилучених автомобілів;
-судових витрат у зв'язку з вилученням автомобілів;
-проведення технічного огляду автомобілів;
-повернення  коштів інвалідам, законним представникам недієздатних інвалідів,  дітей-інвалідів за повернутий  достроково автомобіль;
-інших витрат,  пов'язаних з поверненням, вилученням, зберіганням та реалізацією автомобілів.
Якщо  протягом  10 місяців відповідного року використано менш як  70  відсотків  річних  надходжень коштів,  що сплачені членами сімей померлих інвалідів за залишені їм автомобілі та надійшли  за повернуті  (вилучені)  автомобілі,  відділення  Фонду  соціального захисту інвалідів  зобов'язані  перерахувати  Фонду  прогнозований залишок   коштів   на кінець року з  урахуванням  очікуваного використання їх у відповідному бюджетному  періоді  для  придбання автомобілів  для  інвалідів.
19. Ремонт і технічне  обслуговування  отриманих  інвалідами, законними  представниками  недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів автомобілів  здійснюється за рахунок їх власних коштів з подальшою компенсацією витрат відповідно до законодавства.
20. Контроль за експлуатацією автомобілів здійснюють підрозділи МВС, головні управління соціального захисту, управління виконавчої  дирекції у порядку, визначеному Мінсоцполітики разом з МВС.
У разі  позбавлення інваліда або члена сім'ї,  якому передано право керування автомобілем, законного  представника недієздатного інваліда, дитини-інваліда права керування автомобілем  на певний час за порушення правил дорожнього руху або у разі знаходження їх у місцях позбавлення волі строк експлуатації автомобіля продовжується на відповідний період.
Підрозділ МВС  повідомляє  головне  управління  соціального захисту  або  управління виконавчої дирекції, де інвалід перебуває на  обліку, у  триденний  строк  після  прийняття  рішення  про позбавлення  права  користування  автомобілем  за порушення правил дорожнього  руху  інваліда  або  члена сім'ї, якому передано право користування  автомобілем,  законного  представника  недієздатного інваліда,  дитини-інваліда.

Огляд інвалідів медико-соціальними експертними комісіями
21. Огляд  інвалідів  з  метою встановлення медичних показань для забезпечення автомобілями і протипоказань  до  керування  ними проводиться  облМСЕК  (ЦМСЕК,  КрМСЕК) шляхом  вивчення  медичних документів лікувально-профілактичного  закладу,  медико-експертних справ  інвалідів.  Інваліди з діагнозом,  який ускладнює прийняття рішення медико-соціальною експертною  комісією,  направляються  до лікувально-профілактичних  закладів  або  клінік науково-дослідних інститутів МОЗ чи Академії медичних наук для додаткового медичного огляду.
22. Після  огляду  облМСЕК  (ЦМСЕК,  КрМСЕК)  складає акт про наявність (відсутність) в інваліда відповідних  медичних  показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням.  Акти про огляд інвалідів зберігаються разом з висновками в медико-експертній справі інваліда в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), якою проводився огляд.
23. У  витягу з акта огляду інваліда облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) повинні зазначатися:
-номер акта і дата видачі висновку про наявність (відсутність) в інваліда медичних показань для забезпечення автомобілем;
-код хвороби,  що  стала  причиною  інвалідності,   згідно   з міжнародною класифікацією хвороб МКХ-10;
-модифікація автомобіля;
-дані щодо  наявності (відсутності) протипоказань до керування автомобілем.
Витяг з  акта огляду інваліда облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) надсилається головним управлінням соціального захисту. У разі коли інвалідність  настала  внаслідок  нещасного випадку на виробництві або  професійного  захворювання, зазначений  витяг з акта огляду надсилається  відповідному управлінню виконавчої дирекції.
24. Висновок  про відсутність медичних  показань  для забезпечення  автомобілем  або про наявність  протипоказань до керування ним облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) надсилає інваліду, законному представнику  недієздатного  інваліда,  дитини-інваліда, головному управлінню  соціального  захисту,  а  копію  висновку  - районному управлінню  соціального  захисту  за місцем реєстрації інваліда чи управлінню виконавчої дирекції.
Повторному  огляду в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) підлягають також діти-інваліди,  які мають медичні висновки на дату,  коли їм ще не виповнилося  п'ять  років.
24-1. Інваліди підлягають повторному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) у разі зміни модифікації автомобіля з ручним керуванням, а діти-інваліди - у разі досягнення 18-річного віку.

Черговість забезпечення інвалідів автомобілями
25. Позачергово автомобілі отримують:
1) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем:
-інваліди війни;
-інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших  причин з  числа  колишніх  малолітніх  (яким на момент ув'язнення  не  виповнилося 14  років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання;
-сім'ї з  двома і більше  інвалідами,  які  забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку;
-інваліди II групи  з  числа  учасників  ліквідації  наслідків аварії  на Чорнобильській  АЕС  та  потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,  а також громадян,  які брали участь у ліквідації інших  ядерних  аварій та  випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
-інваліди з  ампутацією обох ніг,  якщо вони постійно працюють або навчаються;
2) незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілем:
інваліди I групи з числа учасників  ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та  потерпілих  від  Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,  а також громадян,  які брали участь у ліквідації  інших  ядерних  аварій  та  випробувань,  у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);
-інваліди війни I групи по зору або без обох рук;
-інваліди з куксами обох ніг і рук.
26. Першочергово  з  осіб,  зазначених  у  пункті  25   цього Порядку,  забезпечуються автомобілями інваліди,  які відповідно до статті 11 Закону України "Про статус ветеранів війни,  гарантії їх соціального захисту" належать  до осіб,  що мають особливі  заслуги  перед  Батьківщиною,  та інваліди війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної  війни та війни  з Японією  (за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем).
27. У порядку загальної  черговості  автомобілями забезпечуються:
-інваліди II  групи з числа  учасників  ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  АЕС та  потерпілих  від  Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою,  а також громадян,  які брали участь у ліквідації  інших  ядерних  аварій  та  випробувань,  у військових навчаннях  із  застосуванням  ядерної  зброї  (категорія 1), за відсутності медичних показань для забезпечення автомобілем;
-інші інваліди, які мають відповідні медичні показання.
28. Інваліди  унаслідок  трудового  каліцтва   забезпечуються автомобілями з дотриманням умов,  визначених у пунктах 25-27 цього Порядку.

Нступна частина 2

Категорія: Правові новини | Переглядів: 655 | Додав: Admin | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Меню співзасновника
 
 
Посилання
Довідник
Календар
«  Травень 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 60
Архів записів
АФОРИЗМИ: **Судиться - не богу молиться: поклоном не відбудеш. **На суд витрачають багато коштів. **Суди, суди, та поглядай сюди. **З багатим не судись, а з сильним не борись. **Суд і прямий, та суддя кривий. **Відсутній - завжди винен. **З суддею не спор, а з тюрмою не лайся. **Суддя в суді, що риба в воді. **Суддя - що кравець: як захоче, так і покрає. **У судді і брат в неправді буде винуватим. **Правдивий суддя, що цегляна стіна. **Коли карман сухий, то і суддя глухий. **Суддя, що подарунки бере, перед суддею (на лаві підсудних) буде. **Архирей не бог, а прокурор не правда. **Секретар суда з ділом, як душа з тілом. **В суді правди не шукають. **Перо в суді, що сокира в лісі. **Як в кишені сухо, то і в суді глухо. **Правда твоя, мужичок, але полізай у мішок. **У суд ногою, а в гаманець рукою. **У кого карман повніший, у того й суд правіший. **Набий віз людей, та повези у суд віз грошей, то й прав будеш. **Не йди в суд з одним носом а йди з приносом. З грішми. **Тому довго суд тягнеться, що винуватий нравиться. **Тоді виграю справу, як ляжу на лаву. **Тяганина в судах. **В своїй справі сам не суддя. **Сам собі ніхто не суддя. **Самому судить - не розсудить. **Самосуд - не суд. **Самосуд - сліпий суд. **Як судять громадою, то й невинному дістається. **Хто судиться, той нудиться. **Найгірше в світі, це судиться та лічиться. **Справу вести,- не постіл плести. **Як почнеться тяганина, то не раз упріє Україна. **Суд не яма - стій прямо. **Із суда, що з ставка, сухий не вийдеш. **Хто ходить по судах, то про того йде негарна слава. **На суді, що на воді, не втонеш, то замочишся. **Краще втопиться, чим судиться. **Тяжба - петля, а суд - шибениця. **Хоч і праве діло, а в кишені засвербіло. **Витрати грошей на судові справи. **З суда грошей не носять. **Тяжба - не гроші, а потрава - не хліб. **В копицях -не сіно, а в суді - не гроші. **В лісі -не дуги, а в суді - не гроші. **Суд та діло собака з’їла. **Судді - рибка, а прохачеві - луска. **Поли вріж (поступись своїм) та тікай, а суда не затівай. **Суд завів, став гол, як сокіл. **Не ходи до суду, бо хліба не буде. **Від злодія біда, від суда - нужда. **Дере коза лозу, а вовк козу, а вовка мужик, а мужика пан, а пана юриста, а юристу чортів триста. **Поганий мир, краще всякого суда. **Краще матер'яний мир, чим ремінний суд. **З казною судиться, то краще втопиться. **З казною не судись - своїм поступись. **Хто бореться з морозом, у того завжди вуха померзлі. **Коза з вовком тягалась, та тільки шкура зосталась. **Великий та багатий - рідко винуватий. **Захищається рак клешнею, а багач мошною. **У скотинки - рожки, а у багатого грошики. **У святих отців не знайдеш кінців. **Уміння приховувати свої вчинки. **На старців суда нема. **Голий голого не позива. **З голого, що з мертвого. **На нема і суда нема. **Не треба з тим дружиться, хто любить судиться. **Правди не судять. **Ідучи в суд хваляться обидва, а з суда - один. **До справи два, а по справі - один. **До суда два скачуть, а після суда один скаче, а другий плаче. **Справа - справою, а суд по формі. **Діло - ділом, пиво - пивом, а суд по формі. **Не спіши карати, спіши вислухати. **Суд скорий рідко бува справедливий. **Без розсуду не твори суду. **Краще десять винуватців простить, чим одного невинного наказати. **Винуватого кров - вода, а невинного - біда. **Неправий суд - гірше розбою.**