Спілка нечуючих юристів / Union of the Deaf Lawyers
Ми раді вітати Вас на інформаційно-правовому сайті "Спілка нечуючих юристів / Union of the Deaf Lawyers" (Kyiv, Ukraine). Цей сайт для всіх, хто цікавиться питаннями права людей з інвалідністю зі слуху в Україні. (Сайт створено 19.I.2007 та поновлено сторінку 30.03.2013)
ЛАСКАВО ПРОСИМО НА САЙТ !
Середа, 21.11.2018, 02:31
Меню сайту
Категорії розділу
Спілка [45]
Правові новини [144]
Правознавство [124]
Адвокатура [88]
Кримінал [80]
Консультація [42]
Країна глухих [85]
Адміністратор [10]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

free web counter
Посилання
Події
Кіно з субтитрами
Довідник
 
Головна » 2013 » Травень » 18 » Кодекс професійної поведінки сурдоперекладача
14:40
Кодекс професійної поведінки сурдоперекладача

КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ
сурдоперекладача

Предмет регулювання
Служба зі сурдоперекладу при Спілці сповідують стандарти професійності та етичної поведінки сурдоперекладачів (перекладачів-дактилологів, перекладачів жестової мови) (далі – сурдоперекладач).
Запропоновані в цьому Кодексі професійної поведінки (далі – Кодекс) сім основних принципів формулюють основні положення, що супроводжуються поясненнями.
Положення цього Кодексу мають розглядатися цілісно та як довідник з професійної поведінки. Основні положення розглядають принципи, на яких вони сформовані. Пояснення не є вичерпними, але є показовими для поведінки, що може або відповідати, або порушити якийсь принцип або Кодекс в цілому.
В разі виникнення сумнівів, користувач Кодексу має звернутися до явно визначеної мови принципу. В разі необхідності додаткових пояснень, питання можуть бути надіслані до Служби зі сурдоперекладу.
 Цього Кодексу достатньо, аби охопити ролі та обов'язки сурдоперекладача в ситуаціях кожного типу (як то освітнього, соціального, юридичного, цивільно-правового, медичного тощо).

Філософія
Спільнота осіб з порушеннями слуху України являє собою культурну та лінгвістичну групу, котра має невід’ємне право на повну та рівну комунікацію, на участь в усіх аспектах життя громадськості. Члени спільноти осіб з порушеннями України мають право на інформований вибір і послуги зі сурдоперекладу найвищої якості. Визнання комунікативних прав осіб з порушеннями слуху України є фундаментом принципів, основних положень та пояснень, сформульованих в цьому Кодексі.
 
Прийняття цього Кодексу
Цей Кодекс був презентований учасникам Установчих загальних зборів 26 травня 2010 року відповідно для обговорення та подальшого прийняття.
Кодекс був одноголосно прийнятий на засіданні правління Спілки 2 вересня 2010 року та направлений для подальшого затвердження Загальними зборами Спілки.
Кодекс є робочим документом, що, як очікується, буде змінюватися з часом. Зміни та доповнення до принципів цього документу можуть вноситися після згоди всіх членів Служби зі сурдоперекладу та за погодженням із Спілкою.
Всі учасники процесу сурдоперекладу заохочуються рекомендувати зміни для подальших оновлень.
 
Функція основних положень
Обов’язком кожного сурдоперекладача є мислити, використовувати критичне мислення, застосовувати переваги практичного досвіду та розмірковувати над навичками, здобутими в практичній діяльності. Основні положення в цьому документі представляють поняття конфіденційності, лінгвістичної (мовної) та професійної компетенції, неупередженості, професійного росту та розвитку, етичності ділових стосунків та права учасників ситуацій сурдоперекладу на усвідомлений вибір. Рушійною силою в основі основних положень є поняття, що сурдоперекладач своїми діями або бездіяльністю не має нашкодити.
 
Принципи
1. Сурдоперекладачі дотримуються норм та стандартів конфіденційності комунікації.
2. Сурдоперекладачі володіють професійними навичками та знаннями, необхідними для певної ситуації сурдоперекладу.
3. Сурдоперекладачі поводять себе відповідно до певної ситуації сурдоперекладу.
4. Сурдоперекладачі демонструють повагу до споживачів.
5. Сурдоперекладачі демонструють повагу до колег, молодих спеціалістів та тих, хто ще тільки навчається на сурдоперекладача.
6. Сурдоперекладачі дотримуються практики етичності в ділових стосунках.
7. Сурдоперекладачі беруть участь в професійному розвитку.

Сфера застосування
A. Цей Кодекс стосується сурдоперекладачів (перекладачів-дактилологів, перекладачів жестової мови), що працюють у сфері соціальних послуг, молодих спеціалістів та тих, хто ще тільки навчається.
B. Законодавчі та нормативно-правові акти України можуть домінувати над цим Кодексом. В разі виникнення конфлікту між цим Кодексом та нормативно-правовими актами, сурдоперекладач має коритися нормам права.
 C. Цей Кодекс стосується всіх без винятку ситуацій сурдоперекладу.
 
Визначення
Цим Кодексом пропонується впровадити наступну термінологію, що стосується діяльності сурдоперекладачів:
- Сурдоперекладач (перекладач-дактилолог, перекладач жестової мови) – фахівець, що здійснює переклад (транслітерацію, інтерпретацію) між українською словесною мовою та українською жестовою мовою в обох напрямках.
- Транслітерація – точна передача словесної мови засобами української жестової мови, більш відома як “сурдопереклад калькованим жестовим мовленням”. Фахівець, що здійснює транслітерацію – транслітератор.
- Інтерпретація – переклад між словесною мовою та українською жестовою мовою. Включає в себе також письмовий переклад. Фахівець, що здійснює інтерпретацію – інтерпретатор.
- Синхронний переклад – здійснення сурдоперекладу (транслітерації, інтерпретації) одночасно змовленням учасника процесу сурдоперекладу.
- Послідовний переклад – здійснення сурдоперекладу (транслітерації, інтерпретації) мовлення зпаузами, необхідними сурдоперекладачу для виконання сурдоперекладу.
- Колеги – інші сурдоперекладачі, молоді спеціалісти та ті, хто тільки навчається на сурдоперекладача.
- Конфлікт інтересів – конфлікт між приватними інтересами (особистими, фінансовими або професійними) та професійними обов’язками сурдоперекладача, що виникають в певних ситуаціях сурдоперекладу.
- Споживачі – фізичні або юридичні особи, котрі є сторонами ситуацій сурдоперекладу. До таких відносяться особи, котрі є користувачами жестової мови (глухі, глухонімі, глухосліпі, німі, слабочуючі, пізнооглухлі тощо) або не мають порушень слуху та/або мовлення.

1.0. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Принцип: Сурдоперекладачі дотримуються норм та стандартів конфіденційності комунікації.
Основне положення: Сурдоперекладачі обіймають відповідальне становище в своїй ролі лінгвістичних та культурних помічників комунікації. Конфіденційність високо цінується споживачами та важлива для захисту всіх, хто причетний до процесу сурдоперекладу.
В кожній ситуації сурдоперекладу (наприклад, освітня, соціальна, юридична, цивільно-правова, медична або психологічна сфери) є свої визначені норми конфіденційності. Професійні сурдоперекладачі мають знати загальні вимоги цих норм та дотримуватися різних рівнів конфіденційності. Винятками конфіденційності є, наприклад, закондавчі та нормативно-правові акти, які вимагають обов’язкового інформування про зловживання або погрози, або інформування згідно рішення суду.
Пояснення – Сурдоперекладачі:
1.1. Розповсюджують інформацію на засадах конфіденційності або в разі потреби.
1.2. Використовують інформацію та інші ситуативні, або визначені споживачем дані у спосіб, сумісний з дотриманням споживчої конфіденційності.
1.3. Інформують та попереджають споживачів про можливість вимоги розкриття конфіденційної інформації від органів державної влади та місцевого самоврядування та їх посадові особи.
 
2.0. ПРОФЕСІЙНІСТЬ
Принцип: Сурдоперекладачі володіють професійними навичками та знаннями, потрібними для певної ситуації сурдоперекладу.
Основне положення: Сурдоперекладачі мають бути обізнаними зі змінами в розвитку мови та тенденціями в професії сурдоперекладача, а також в спільноті осіб з порушеннями слуху України. Сурдоперекладачі обізнані з культурою та засобами комунікації осіб з порушеннями слуху України.
Сурдоперекладачі погоджуються на замовлення, враховуючи особисті навички, спосіб комунікації, умови та потреби споживача.
Пояснення – Сурдоперекладачі:
2.1. Забезпечують надання послуг зі сурдоперекладу незалежно від раси, кольору шкіри, національної приналежності, статі, релігії, віку, інвалідності, сексуальної орієнтації або інших ознак.
2.2. Оцінюють потреби споживача та ситуацію перекладу жестової мови до і під час надання послуги зі сурдоперекладу, та, в разі необхідності, вносять корективи.
2.3. Розсудливо надають інформацію або додаткові відомості з приводу доступних методів сурдоперекладу та наявних можливостей, аби уникнути утиску прав споживачів.
2.4. Передають повідомлення щиро, передаючи зміст та дух того, що повідомляється, використовуючи мову, яку найбільше готові сприймати споживачі, та виправляючи власні помилки обережно та швидко.
2.5. Звертаються за допомогою, в разі необхідності (напр., до інших сурдоперекладачів, осіб з порушенями слуху, членів команди сурдоперекладачів), аби повністю передати повідомлення, або в разі особливих комунікативних задач (напр., когнітивних розладів, іноземної жестової мови, нових віянь у мові тощо).
2.6. Утримуються від захисту, консультування або висловлення власної думки.

3.0. ПОВЕДІНКА
Принцип: Сурдоперекладачі поводять себе відповідно до певної ситуації перекладу.
Основне положення: Сурдоперекладачі повинні дотримуватися належної поведінки та зовнішнього вигляду. Вони уникають конфліктних ситуацій чи конфліктів інтересів.
Пояснення – Сурдоперекладачі:
3.1. Консультуються з відповідними особами відносно ситуацій сурдоперекладу, аби визначити проблеми, такі як розміщення та адаптація, необхідні для ефективного сурдоперекладу.
3.2. Не погоджуються на завдання або полишають професію в разі некомпетентності внаслідок фізичних, розумових або емоційних чинників.
3.3. Уникають подвійної або суперечливої ролі в комплексних (міждисциплінарних) ситуаціях.
3.4. Виконують встановлені норми поведінки (посадові обов’язки) на своєму робочому місці, а в разі конфлікту з цим Кодексом, – повідомляють відповідних осіб про це, а також виявляють рішучість в разі необхідності.
3.5. Поводять себе та виглядають ненав’язливо, з обережністю ставляться до вибору одягу.
3.6. Утримуються від вживання речовин, що впливають на психіку, до або під час виконання завдання.
3.7. Повідомляють сторонам про можливість виникнення будь - яких конфліктів інтересів.
3.8. Уникають конфліктів інтересів, які могли би нашкодити або вплинути на ефективність послуг зі сурдоперекладу.
3.9. Утримуються від використання конфіденційної інформації, здобутої під час сурдоперекладу, задля особистої, грошової або професійної вигоди.
 
4.0. ПОВАГА ДО СПОЖИВАЧІВ
Принцип: Сурдоперекладачі демонструють повагу до споживачів.
Основне положення: Сурдоперекладачі мають враховувати право споживача на вибір сурдоперекладача та характеру перекладу жестової мови, з урахуванням кваліфікації, доступності або ситуації.
Пояснення – Сурдоперекладачі:
4.1. Розглядають споживчі запити або потреби відносно мовного вибору (переваги).
4.2. Завжди ставляться до споживачів професійно.
4.3. Отримують згоду споживачів перш ніж привести з собою молодого спеціаліста.
4.4. Сприяють доступу до комунікації та принципам рівності, та підтримують взаємодію інезалежність споживачів.
 
5.0. ПОВАГА ДО КОЛЕГ
Принцип: Сурдоперекладачі демонструють повагу до колег, молодих спеціалістів та тих, хто ще тільки навчається.
Основне положення: Сурдоперекладачі мають співпрацювати з колегами задля надання ефективних послуг зі сурдоперекладу. Вони також мають розуміти, що манера їх стосунків з колегами відображається на професії в цілому.
Пояснення – Сурдоперекладачі:
5.1. Ставляться з люб’язністю до колег, молодих спеціалістів та тих, хто ще тільки навчається.
5.2. Працюють разом із членами команди перед призначенням шляхом консультацій стосовно ефективності надання послуг зі сурдоперекладу, професійно та ввічливо надаючи допомогу, коли необхідно, та слідкують за точністю повідомлення в разі виконання обов’язків сурдоперекладача підтримки.
5.3. Для обговорення та вирішення порушень етичної та професійної поведінки використовують приватний (конфіденційний) підхід шляхом стандартних методів вирішення конфліктів; подають належно оформлену скаргу лише після того, як такі спроби зазнали невдачі, або порушення наносять велику шкоду, або носять систематичний характер.
5.4. Допомагають та заохочують колег шляхом надання інформації та виступаючи в ролі наставників коли це необхідно.
5.5. Отримують згоду колег перш ніж привести з собою молодого спеціаліста.
 
6.0. ЕТИКА В ДІЛОВИХ СТОСУНКАХ
Принцип: Сурдоперекладачі дотримують принципів етичності в ділових стосунках.
Основне положення: Сурдоперекладачі мають вести свої справи професійно, чи то в приватній практиці, чи працюючи на агентство або іншу юридичну особу. Професійні сурдоперекладачі мають право на матеріальне забезпечення, виходячи з їхньої кваліфікації та компетентності. Сурдоперекладачі також мають право на умови праці, що сприяють ефективному наданню послуг зі сурдоперекладу.
Пояснення – Сурдоперекладачі:
6.1. Надають правдиву інформацію щодо свого кваліфікаційного рівня, сертифікації, освіти та досвіду, та забезпечують необхідними документальними підтвердженнями на вимогу.
6.2. Виконують професійні обов’язки та припиняють призначення лише за наявності обґрунтованих та справедливих підстав.
6.3. Сприяють виконанню умов, які покликані підтримувати ефективність комунікації, інформують про відсутність таких умов відповідні сторони, та вишукують відповідні засоби.
6.4. Своєчасно повідомляють відповідні сторони про відтермінування або нездатність виконати призначення.
6.5. Зберігають за собою право зменшити або припинити виконання завдання, якщо умови праці є небезпечними, шкідливими для здоров’я або неприйнятними для роботи.
6.6. Утримуються від нав’язливості (інших дій нав’язливого характеру) до, під час або після надання послуг зі сурдоперекладу.
6.7. Надають безкоштовні послуги за наявності справедливих та розумних підстав для цього.
6.8. Вимагають справедливої та розумної оплати за надання послуг зі сурдоперекладу та встановлюють розмір плати, керуючись професійністю та доцільністю.
 
7.0. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК
Принцип: Сурдоперекладачі беруть участь у власному професійному розвитку.
Основне положення: Сурдоперекладачі мають сприяти зростанню власної професійної компетентності та підтримувати високий рівень сурдоперекладу шляхом постійного розвитку знань та навичок.
Пояснення – Сурдоперекладачі:
7.1. Збільшують та посилюють навички шляхом таких дій, як:
- здобуття вищої освіти;
- відвідування тренінгів, семінарів,
- конференцій тощо;
- прагнення наставництва та можливостей спостереження;
- участь в заходах спільноти сурдоперекладачів та осіб з порушенями слуху, та участь в незалежних дослідженнях.
7.2. Йдуть у ногу із законами, методами, правилами та інструкціями, що стосуються професії.

Категорія: Країна глухих | Переглядів: 629 | Додав: Admin | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Пошук
Меню співзасновника
 
 
Посилання
Довідник
Календар
Опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 60
Архів записів
АФОРИЗМИ: **Судиться - не богу молиться: поклоном не відбудеш. **На суд витрачають багато коштів. **Суди, суди, та поглядай сюди. **З багатим не судись, а з сильним не борись. **Суд і прямий, та суддя кривий. **Відсутній - завжди винен. **З суддею не спор, а з тюрмою не лайся. **Суддя в суді, що риба в воді. **Суддя - що кравець: як захоче, так і покрає. **У судді і брат в неправді буде винуватим. **Правдивий суддя, що цегляна стіна. **Коли карман сухий, то і суддя глухий. **Суддя, що подарунки бере, перед суддею (на лаві підсудних) буде. **Архирей не бог, а прокурор не правда. **Секретар суда з ділом, як душа з тілом. **В суді правди не шукають. **Перо в суді, що сокира в лісі. **Як в кишені сухо, то і в суді глухо. **Правда твоя, мужичок, але полізай у мішок. **У суд ногою, а в гаманець рукою. **У кого карман повніший, у того й суд правіший. **Набий віз людей, та повези у суд віз грошей, то й прав будеш. **Не йди в суд з одним носом а йди з приносом. З грішми. **Тому довго суд тягнеться, що винуватий нравиться. **Тоді виграю справу, як ляжу на лаву. **Тяганина в судах. **В своїй справі сам не суддя. **Сам собі ніхто не суддя. **Самому судить - не розсудить. **Самосуд - не суд. **Самосуд - сліпий суд. **Як судять громадою, то й невинному дістається. **Хто судиться, той нудиться. **Найгірше в світі, це судиться та лічиться. **Справу вести,- не постіл плести. **Як почнеться тяганина, то не раз упріє Україна. **Суд не яма - стій прямо. **Із суда, що з ставка, сухий не вийдеш. **Хто ходить по судах, то про того йде негарна слава. **На суді, що на воді, не втонеш, то замочишся. **Краще втопиться, чим судиться. **Тяжба - петля, а суд - шибениця. **Хоч і праве діло, а в кишені засвербіло. **Витрати грошей на судові справи. **З суда грошей не носять. **Тяжба - не гроші, а потрава - не хліб. **В копицях -не сіно, а в суді - не гроші. **В лісі -не дуги, а в суді - не гроші. **Суд та діло собака з’їла. **Судді - рибка, а прохачеві - луска. **Поли вріж (поступись своїм) та тікай, а суда не затівай. **Суд завів, став гол, як сокіл. **Не ходи до суду, бо хліба не буде. **Від злодія біда, від суда - нужда. **Дере коза лозу, а вовк козу, а вовка мужик, а мужика пан, а пана юриста, а юристу чортів триста. **Поганий мир, краще всякого суда. **Краще матер'яний мир, чим ремінний суд. **З казною судиться, то краще втопиться. **З казною не судись - своїм поступись. **Хто бореться з морозом, у того завжди вуха померзлі. **Коза з вовком тягалась, та тільки шкура зосталась. **Великий та багатий - рідко винуватий. **Захищається рак клешнею, а багач мошною. **У скотинки - рожки, а у багатого грошики. **У святих отців не знайдеш кінців. **Уміння приховувати свої вчинки. **На старців суда нема. **Голий голого не позива. **З голого, що з мертвого. **На нема і суда нема. **Не треба з тим дружиться, хто любить судиться. **Правди не судять. **Ідучи в суд хваляться обидва, а з суда - один. **До справи два, а по справі - один. **До суда два скачуть, а після суда один скаче, а другий плаче. **Справа - справою, а суд по формі. **Діло - ділом, пиво - пивом, а суд по формі. **Не спіши карати, спіши вислухати. **Суд скорий рідко бува справедливий. **Без розсуду не твори суду. **Краще десять винуватців простить, чим одного невинного наказати. **Винуватого кров - вода, а невинного - біда. **Неправий суд - гірше розбою.**